Powierz serwis profesjonalistom. Zobacz, jak zapewniamy bezpieczeństwo swoim klientom.

RODO

Dane adresowe:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem danych osobowych jest:
Fire – Systemy Zabezpieczeń
ul. Lubostroń 37/83
30-392 Kraków
T: 784-105-707
E:biuro.fire@gmail.com

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• realizacji procesu rekrutacji,
• w celu wysyłania informacji o produktach, promocjach i najnowszych ofertach,
• zawarcia i prawidłowej realizacji umowy,
• dla celów podatkowych,
• dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeżeli takie roszczenia się pojawią.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ww Rozporządzenia.
Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, z którymi podpisana jest umowa o przetwarzaniu danych osobowych, w celu:
• realizacji umowy,
• realizacji obowiązków przewidzianych prawem,
• ochrony praw Fire – Systemy Zabezpieczeń zgodnie z przepisami prawa
• realizacji uzasadnionego interesu Fire – Systemy Zabezpieczeń w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonywania umowy (a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy).
Posiadają Państwo prawo:
• dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest konieczne w przypadku:
• realizacji procesu rekrutacji,
• zawarcia i prawidłowej realizacji umowy,
• dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeżeli takie roszczenia się pojawią.
W pozostałych przypadkach jest dobrowolne.