RODO

RODO – Informacja na temat ochrony danych osobowych w Fire – Systemy Zabezpieczeń.

Szanowni Państwo.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem danych osobowych jest:
Fire – Systemy Zabezpieczeń
ul. Doktora Piltza 48/21
30-392 Kraków
T: 784-105-707
E:biuro.fire@gmail.comDane osobowe przetwarzane będą w celu:
    • realizacji procesu rekrutacji,
    • w celu wysyłania informacji o produktach, promocjach i najnowszych ofertach,
    • zawarcia i prawidłowej realizacji umowy,
    • dla celów podatkowych,
    • dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeżeli takie roszczenia się pojawią.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ww Rozporządzenia.
Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, z którymi podpisana jest umowa o przetwarzaniu danych osobowych, w celu:
    • realizacji umowy,
    •realizacji obowiązków przewidzianych prawem,
    • ochrony praw Fire – Systemy Zabezpieczeń zgodnie z przepisami prawa
    • realizacji uzasadnionego interesu Fire – Systemy Zabezpieczeń w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonywania umowy (a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy).
Posiadają Państwo prawo:
    • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie,
    • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest konieczne w przypadku:
    • realizacji procesu rekrutacji,
    • zawarcia i prawidłowej realizacji umowy,
    • dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeżeli takie roszczenia się pojawią.
W pozostałych przypadkach jest dobrowolne.