Przeglądy hydrantów

Pomiar wydajności hydrantów

Oferujemy serwis oraz konserwację hydrantów polegający na sprawdzeniu wszystkich elementów hydrantu oraz dokonaniu pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Usługa jest realizowana z wykorzystaniem najwyższej klasy sprzętu pomiarowego.

Podczas badania określone zostają takie parametry jak:
– wydajność hydrantu
– ciśnienie statyczne hydrantu
– ciśnienie statyczne hydrantu przy swobodnym wypływie wody

Badanie hydrantu zakończone zostaje sporządzeniem odpowiedniego protokołu honorowanego przez Państwową Straż Pożarną.
Swoim klientom oferujemy również wymianę hydrantów, szafek, osprzętu lub całkowity montaż nowych hydrantów o różnych konfiguracjach i parametrach.

Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem płasko składanym

Wymiary hydrantu w mm 650/ 540/ 180 (w/ s/ g).
Dokumentacja.
Znak bezpieczeństwa „Hydrant wewnętrzny”, instrukcja obsługi, tabliczka znamionowa, deklaracja zgodności producenta z kartą gwarancyjną.
Zgodność z normą PN-EN 671-2.
Certyfikat zgodności wydany przez CNBOP.