Oferta

Nasze ekipy serwisowe wykonują przeglądy okresowe oraz serwisy w następującym zakresie:

• Podręczny sprzęt gaśniczy:
– serwis – konserwacja, przegląd, legalizacja gaśnic
– serwis – konserwacja, przegląd, legalizacja, urządzeń gaśniczych,
– serwis – konserwacja, przegląd, legalizacja, agregatów gaśniczych
– serwis – konserwacja, przegląd, legalizacja, systemów gaszenia serwerowi i szaf rozdzielni

• Hydranty:
– przegląd wyposażenia szafki hydrantowej,
– pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych
– pomiar wydajności hydrantów zewnętrznych przyrządem HZ KRESAF

• Systemy Sygnalizacji Pożaru i Oddymiania:
– serwis – konserwacja, przegląd Systemów Sygnalizacji Pożaru (SAP),
– serwis stałych urządzeń gaśniczych,
– serwis systemów oddymiania wszystkich producentów

• Systemy detekcji gazów toksycznych w garażach podziemnych
– kalibracja czujników tlenku węgla

• Pozostałe:
– audyt ppoż.
– szkolenia ppoż.
– wyposażenie obiektów w sprzęt ppoż.
– doposażenie obiektów w sprzęt ppoż.
– oznakowanie sprzętu ppoż.
– oznakowanie dróg ewakuacji wraz z pomiarami natężenia oświetlenia ewakuacyjnego

Uwaga !!
Nasza firma posiada doświadczenie oraz kwalifikacje do przeprowadzania wszystkich wyżej wymienionych czynności. Posiadamy specjalistyczny sprzęt, wiedzę i umiejętności