firesz.plCertyfikaty.
POLON-ALFA Ignis 1000 - System Sygnalizacji Pożaru.

POLON-ALFA POLON 4000 - System Sygnalizacji Pożaru.

POLON-ALFA UCS 4000 - Centrala sterowania oddymianiem.

POLON-ALFA UCS 6000 - Centrala sterowania oddymianiem.

KZWM-Ogniochron - konserwacja gaśnic przenośnych i przewoźnych.

Gazex - detekcja, gazów wybuchowych i toksycznych.

UTC- Fire & Security - Aritech - System Sygnalizacji Pożaru.

Siemens - Cerberus PRO - System Sygnalizacji Pożaru.

AFG - Systemy Oddymiania Grawitacyjnego.

D+H - Systemy Oddymiania Grawitacyjnego.

CNBOP - Uprawnienia do projektowania, instalacji i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru w tym Robert Bosch, ela-compil, Merawex.

Delta Controls - Automatyka budynkowa.

INIM - Systemy Sygnalizacji Pożaru.

HILTI - bierne zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Siemens - system automatyki budynkowej DESIGO.

Schrack Seconet - projektowanie systemów sygnalizacji pożaru.

PRO-SERVICE - detektory i systemy detekcji gazów.