firesz.plPromocja - serwis.Stosujemy wysokie rabaty dla firm i instytucji zainteresowanych stałą współpracą.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani obniżeniem kosztów serwisu systemów i urządzeń ochrony ppoż. to warto nawiązać stałą współprace - koszt usług przy umowach serwisowych można obniżyć od 20% do 50% obecnych kosztów.