FireszOferta:

Nasze ekipy serwisowe wykonują przeglądy okresowe oraz serwisy w następującym zakresie:


• Podręczny sprzęt gaśniczy:
     - serwis - konserwacja, przegląd, legalizacja gaśnic
     - serwis - konserwacja, przegląd, legalizacja, urządzeń gaśniczych,
     - serwis - konserwacja, przegląd, legalizacja, agregatów gaśniczych
     - serwis - konserwacja, przegląd, legalizacja, systemów gaszenia serwerowi i szaf rozdzielni


• Hydranty:
     - przegląd wyposażenia szafki hydrantowej,
     - pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych
     - pomiar wydajności hydrantów zewnętrznych przyrządem HZ KRESAF

• Systemy Sygnalizacji Pożaru i Oddymiania:
     - serwis - konserwacja, przegląd Systemów Sygnalizacji Pożaru (SAP),
     - serwis stałych urządzeń gaśniczych,
     - serwis systemów oddymiania wszystkich producentów

• Systemy detekcji gazów toksycznych w garażach podziemnych
     - kalibracja czujników tlenku węgla

• Pozostałe:
     - audyt ppoż.
     - szkolenia ppoż.
     - wyposażenie obiektów w sprzęt ppoż.
     - doposażenie obiektów w sprzęt ppoż.
     - oznakowanie sprzętu ppoż.
     - oznakowanie dróg ewakuacji wraz z pomiarami natężenia oświetlenia ewakuacyjnego

Uwaga !!
Nasza firma posiada doświadczenie oraz kwalifikacje do przeprowadzania wszystkich wyżej wymienionych czynności. Posiadamy specjalistyczny sprzęt, wiedzę i umiejętności