firesz.plUtylizacja zużytych gaśnic.
Pragniemy poinformować, że z dniem 01.01.2011r. uruchomiliśmy usługę odbioru starych gaśnic do utylizacji.
W przypadku zakupu u nas nowych gaśnic tego samego typu oferujemy rabat cenowy dla nowego sprzętu.
Przyjmujemy gaśnice od 1 do 12kg:
- proszkowe
- wodne, pianowe
- na dwutlenek węgla CO2
Potwierdzeniem przekazania gaśnicy do utylizacji będzie karta przekazania odpadu.Zapraszamy do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska.

Szczegółowych informacji udzielają nasi pracownicy.