firesz.plPrzegląd oddymiania grawitacyjnego (klapy dymowe).

Urządzenia oddymiania należy konserwować co najmniej raz na 6 miesięcy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Brak konserwacji może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Tylko regularna i fachowa konserwacja przez wykwalifikowanych pracowników, zapewnia stałą gotowość i niezawodność funkcjonowania urządzeń oddymiających.

Mając podpisany kontrakt serwisowy w zakresie okresowej konserwacji systemów oddymiania, Zarządca obiektu w każdej chwili może wykazać, że w pełni wypełnił swoje prawne zobowiązania.

-

Przykładowa centrala oddymiania


Prezentowa central jest jedną z wielu typów serwisowanych przez naszą firmę. Obsługujemy wszystkie typy central oddymiających, wszystkich producentów.