firesz.plOznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Wymagania dotyczące oznakowania Niezbędne informacje do ewakuacji można uzyskać poprzez:
a. umieszczanie w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru;
b. oznakowanie znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami
PN-N-01256-1:1992, PN-N-01256-2:1992 i PN-N-01256-4:
    • drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji;
    • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych;
    • lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu;
    • pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo

Podstawową zasadą rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest to, że z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny. Przy rozmieszczeniu znaków ewakuacyjnych należy zwrócić uwagę na ich rozmieszczenie w stosunku do źródeł światła. Należy dążyć do umieszczania znaków ewakuacyjnych możliwie blisko źródeł światła w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacji. Wymiary znaków ewakuacyjnych są uzależnione od odległości z jakiej powinien ten znak być dostrzegany przez ewakuujących się ludzi.

Znaki ppoż:Znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN-92N-0125601 PN-ISO 70102006

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[202-10] - Do gaszenia sprzętu komputerowego

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[D] - W300 x H150 mm

Materiał:
[1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm
[5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[211-01] - Zakaz składowania i przechowywania wszelkich materiałów

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[B] - W300 x H100mm

Materiał:
[1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm
[5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[211-02] - Nie zastawiać!

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[D] - W300 x H150 mm

Materiał:
[1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm
[5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[211-03] - Droga pożarowa. Nie zastawiać!

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[211-04] - Nie zastawiać!

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[215-02] - Linia dozorowa

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[217-02] - Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Fire door Keep shut! (w lewo)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[217-04] - Drzwi przeciwpożarowe. Nie blokować! (w lewo)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[217-05] - Drzwi przeciwpożarowe. Nie blokować! Fire door Keep clear! (w lewo)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[217-20] - Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Fire door Keep shut! (w prawo)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał: