firesz.plOznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Wymagania dotyczące oznakowania Niezbędne informacje do ewakuacji można uzyskać poprzez:
a. umieszczanie w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru;
b. oznakowanie znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami
PN-N-01256-1:1992, PN-N-01256-2:1992 i PN-N-01256-4:
    • drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji;
    • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych;
    • lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu;
    • pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo

Podstawową zasadą rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest to, że z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny. Przy rozmieszczeniu znaków ewakuacyjnych należy zwrócić uwagę na ich rozmieszczenie w stosunku do źródeł światła. Należy dążyć do umieszczania znaków ewakuacyjnych możliwie blisko źródeł światła w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacji. Wymiary znaków ewakuacyjnych są uzależnione od odległości z jakiej powinien ten znak być dostrzegany przez ewakuujących się ludzi.

Znaki ppoż:Znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN-92N-0125601 PN-ISO 70102006

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[218] - Suchy pion

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[D] - W300 x H150 mm

Materiał:
[1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm
[5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[219] - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[D] - W300 x H150 mm

Materiał:
[1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm
[5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[220] - Hydrant zewnętrzny

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[B] - W300 x H100mm

Materiał:
[1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm
[5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[221] - Kurek główny instalacji gazowej

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[D] - W300 x H150 mm

Materiał:
[1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm
[5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[223] - Przeciwpożarowy zbiornik wody

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[224] - Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[225] - Dźwig przeciwpożarowy

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[226] - Miejsce otwierania klap przeciwpożarowych

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[227] - Urządzenie do uruchamiania klap dymowych

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[228] - Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[229] - Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał: