firesz.plOznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Wymagania dotyczące oznakowania Niezbędne informacje do ewakuacji można uzyskać poprzez:
a. umieszczanie w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru;
b. oznakowanie znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami
PN-N-01256-1:1992, PN-N-01256-2:1992 i PN-N-01256-4:
    • drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji;
    • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych;
    • lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu;
    • pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo

Podstawową zasadą rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest to, że z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny. Przy rozmieszczeniu znaków ewakuacyjnych należy zwrócić uwagę na ich rozmieszczenie w stosunku do źródeł światła. Należy dążyć do umieszczania znaków ewakuacyjnych możliwie blisko źródeł światła w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacji. Wymiary znaków ewakuacyjnych są uzależnione od odległości z jakiej powinien ten znak być dostrzegany przez ewakuujących się ludzi.

Znaki ppoż:Znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN-92N-0125601 PN-ISO 70102006

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[201] - Hydrant wewnętrzny

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[D] - W300 x H150 mm

Materiał:
[1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm
[5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[202] - Gaśnica

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[D] - W300 x H150 mm

Materiał:
[1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm
[5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[201-01] - Hydrant wewnętrzny

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[B] - W300 x H100mm

Materiał:
[1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm
[5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[202-01] - Gaśnica

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[D] - W300 x H150 mm

Materiał:
[1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm
[5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[203-01] - Zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[203] - Zestaw sprzętu pożarniczego (znaki w formacie C i E są bez podpisu)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[204-01] - Alarm pożarowy

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[204] - Uruchamianie ręczne (znaki w formacie A,C i E są bez podpisu)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[205-01] - Telefon alarmowania pożarowego

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[205] - Telefon do użycia w stanie zagrożenia

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[206] - Alarmowy sygnalizator akustyczny

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[207] - Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[208] - Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[209] - Palenie tytoniu zabronione

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[210] - Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[211] - Nie zastawiać

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[212] - Zakaz gaszenia wodą

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[213-01] - Drabina pożarowa

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[213] - Drabina pożarowa

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[214-01] - Niebezpieczeństwo pożaru - Substancje palne

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[214] - Niebezpieczeństwo pożaru - Materiały utleniające

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[215] - Niebezpieczeństwo pożaru - Materiały łatwo zapalne

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[216] - Niebezpieczeństwo pożaru - Materiały wybuchowe

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał: