firesz.plOznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Wymagania dotyczące oznakowania Niezbędne informacje do ewakuacji można uzyskać poprzez:
a. umieszczanie w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru;
b. oznakowanie znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami
PN-N-01256-1:1992, PN-N-01256-2:1992 i PN-N-01256-4:
    • drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji;
    • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych;
    • lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu;
    • pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo

Podstawową zasadą rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest to, że z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny. Przy rozmieszczeniu znaków ewakuacyjnych należy zwrócić uwagę na ich rozmieszczenie w stosunku do źródeł światła. Należy dążyć do umieszczania znaków ewakuacyjnych możliwie blisko źródeł światła w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacji. Wymiary znaków ewakuacyjnych są uzależnione od odległości z jakiej powinien ten znak być dostrzegany przez ewakuujących się ludzi.

Znaki ppoż:Znaki uzupełniające fotoluminescencyjnych znaków ewakuacyjnych

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[101-01] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę (znak uzupełniający)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[D] - W300 x H150 mm

Materiał:
[1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm
[5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[101-02] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół w lewo (znak uzupełniający)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[D] - W300 x H150 mm

Materiał:
[1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm
[5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[101-03] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę w lewo (znak uzupełniający)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[B] - W300 x H100mm

Materiał:
[1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm
[5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[101-04] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół (znak uzupełniający)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[D] - W300 x H150 mm

Materiał:
[1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm
[5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[101-05] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w lewo (znak uzupełniający)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[102-01] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół (znak uzupełniający)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[102-02] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół w prawo (znak uzupełniający)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[102-03] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę w prawo (znak uzupełniający)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[102-05] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w prawo (znak uzupełniający)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[104-01] - Droga ewakuacyjna

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[104-03] - Przycisk otwierania drzwi ewakuacyjnych

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[111-01] - Ciągnąć

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[112-01] - Pchać

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[120-01] - Miejsce zbiórki do ewakuacji - punkt zborny A

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[120-02] - Miejsce zbiórki do ewakuacji - punkt zborny B

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[120-03] - Miejsce zbiórki do ewakuacji - punkt zborny C

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[120-04] - Miejsce zbiórki do ewakuacji - punkt zborny D

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[120-10] - Miejsce zbiórki do ewakuacji

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[150] - Uwaga próg

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[151] - Uwaga niski strop

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[152] - Uwaga stopień

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[153] - Okno ewakuacyjne

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[154] - Zakaz korzystania z windy w razie pożaru

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[155] - Uwaga schody

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[156] - Uwaga strome schody

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[806] - Emergency exit

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[816-01] - Wyjście

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[816-05] - Wyjście exit

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[816-06] - Wejście entrance

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[816] - Wejście

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[817-01] - Pchać

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[817-03] - Pchać-Push

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[818-01] - Ciągnąć

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[818-03] - CiągnąćPull

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[920-02] - Exit

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[987-01] - Exit, w lewo

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał:


Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[987-02] - Exit, w prawo

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:

Materiał: