firesz.plOznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Wymagania dotyczące oznakowania Niezbędne informacje do ewakuacji można uzyskać poprzez:
a. umieszczanie w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru;
b. oznakowanie znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami
PN-N-01256-1:1992, PN-N-01256-2:1992 i PN-N-01256-4:
    • drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji;
    • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych;
    • lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu;
    • pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo

Podstawową zasadą rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest to, że z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny. Przy rozmieszczeniu znaków ewakuacyjnych należy zwrócić uwagę na ich rozmieszczenie w stosunku do źródeł światła. Należy dążyć do umieszczania znaków ewakuacyjnych możliwie blisko źródeł światła w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacji. Wymiary znaków ewakuacyjnych są uzależnione od odległości z jakiej powinien ten znak być dostrzegany przez ewakuujących się ludzi.

Znaki ppoż:AB - Znakowania technicznych środków przeciwpożarowych służących ewakuacji

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AB001] - Klucz do wyjścia ewakuacyjnego

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[BB] - H148 x W100 mm
[CB] - H220 x W150 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AB002] - Miejsce zbiórki do ewakuacji

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[BB] - H148 x W100 mm
[CB] - H220 x W150 mm
[DB] - H296 x W200 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AB003] - Pojemnik z maskami ucieczkowymi

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[BB] - H148 x W100 mm
[CB] - H220 x W150 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AB004] - Rękaw ratowniczy

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[BB] - H148 x W100 mm
[CB] - H220 x W150 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AB005] - Drabina ewakuacyjna

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[BB] - H148 x W100 mm
[CB] - H220 x W150 mm

Materiał: