firesz.plOznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Wymagania dotyczące oznakowania Niezbędne informacje do ewakuacji można uzyskać poprzez:
a. umieszczanie w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru;
b. oznakowanie znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami
PN-N-01256-1:1992, PN-N-01256-2:1992 i PN-N-01256-4:
    • drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji;
    • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych;
    • lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu;
    • pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo

Podstawową zasadą rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest to, że z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny. Przy rozmieszczeniu znaków ewakuacyjnych należy zwrócić uwagę na ich rozmieszczenie w stosunku do źródeł światła. Należy dążyć do umieszczania znaków ewakuacyjnych możliwie blisko źródeł światła w celu zapewnienia ich dostatecznej luminacji. Wymiary znaków ewakuacyjnych są uzależnione od odległości z jakiej powinien ten znak być dostrzegany przez ewakuujących się ludzi.

Znaki ppoż:AA - Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AA101] - Wyjście ewakuacyjne

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[CE] - H150 x W300 mm
[DE] - H200 x W400 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AA102] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w prawo)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[CE] - H150 x W300 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AA103] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[CE] - H150 x W300 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AA104] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na prawo)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[CE] - H150 x W300 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AA105] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (na lewo)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[CE] - H150 x W300 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AA106] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (na prawo)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[CE] - H150 x W300 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AA107] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (na lewo)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[CE] - H150 x W300 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AA108] - Kierunek drogi ewakuacyjnej

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[BH] - H100 x W300 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AA109] - Drzwi ewakuacyjne (prawe)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[C1] - H150 x W150 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AA110] - Drzwi ewakuacyjne (lewe)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[C1] - H150 x W150 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AA111] - Ciągnąć, aby otworzyć

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[C1] - H150 x W150 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AA112] - Pchać, aby otworzyć

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[C1] - H150 x W150 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AA113] - Kierunek drogi ewakuacyjnej
(znak do stosowania tylko z innymi znakami)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[C1] - H150 x W150 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AA114] - Kierunek drogi ewakuacyjnej
(znak do stosowania tylko z innymi znakami)

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[C1] - H150 x W150 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AA115] - Stłuc, aby uzyskać dostęp

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[CE] - H150 x W300 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna

Fire

Numer katalogowy - Nazwa:
[AA116] - Przesunąć w celu otwarcia

Cena NETTO:
Wyślij zapytanie

Wymiar:
[CE] - H150 x W300 mm

Materiał:
[PS] - Płyta PCV 1mm
[TS] - Płyta samoprzylepna